logos.png
grafika
Powiązane galerie:
grafika
05-03-2016Józef Kunicki7
Honorowe krwiodawstwo
05-03-2016Józef Kunicki

3 marca 2016 roku odbyło się spotkanie informacyjno – edukacyjne z zakresu zdrowia. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa propagowali ideę honorowego krwiodawstwa wśród uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
Celem spotkania było uświadomienie jak ważna jest krew dla ratowania ludzkiego życia. Ponadto zapoznanie z zasadami funkcjonowania systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także przygotowanie młodych ludzi do odpowiedzialności moralnej za siebie i innych.
W spotkaniu uczestniczyło 96 osób.

Prelegenci poinformowali uczestników, że:
• oddawanie krwi jest bezbolesne;
• organizm w ciągu zaledwie kilku godzin uzupełnia ilość krwi, która została oddana, a dawca nie odczuwa żadnych dolegliwości;
• sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy, warunki poboru sterylne;
• każdy dawca jest badany przed pobraniem, aby ustalić czy odpowiada wymaganiom zdrowotnym;
• krew każdego dawcy jest badana na obecność zarazków chorób wenerycznych, AIDS czy żółtaczki zakaźnej;
• o przydatności krwi dawcy decyduje wynik badania i testy;
• dorosły człowiek posiada ok. 5 – 6 litrów krwi. Jednorazowo dawca oddaje jej 450 ml, czyli mniej niż 10%. Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Halina Kasicka