logos.png
Konsultacje projektu „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021”
03-01-2017Anna Turowska

Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie art. 35a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021”. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag w związku z przygotowywaniem „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021”.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w/w sprawie jest dostępny na www.powiat.olecko.pl.

Uwagi i opinie w sprawie projektu programu można zgłaszać na formularzu uwag i opinii za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres:
• lub faksem na numer: 87 520 32 19
w terminie od 03.01.2017 r. do 11.01.2017 r. O terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olecku.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag i wniosków: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Olecku – Halina Kasicka, tel. 87 520 24 75 w.40.

PLIKI DO POBRANIA:
1. Formularz zgłaszania uwag i opinii.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021”.
3. 
Projekt „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021”.