logos.png
grafika
Przetwarzam, więc jestem
03-03-2016Anna Turowska

Agencja Wydawnicza AGA PRESS Sp. z o. o. ogłosiła konkurs „Przetwarzam, więc jestem”, skierowany do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z terenu Polski. Jego celem jest propagowanie wiedzy o różnych rodzajach opakowań i ich segregacji, przybliżenie zagadnienia odzyskiwania odpadów, dlaczego jest ono ważne dla środowiska i ludzi.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu:
1) przedmiotu użytkowego z wybranych przez ucznia odpadów opakowaniowych (butelka, puszka, inne przedmioty) – uczniowie kl. I-III;
2) przedmiotu użytkowego z wybranych przez ucznia odpadów opakowaniowych i napisanie krótkiej pracy pisemnej do 10 zdań – uczniowie kl. IV-VI.
Wielkość przedmiotu wykonanego z odpadów nie może przekraczać wymiarów 100 cm x 100 cm x 100 cm. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zabezpieczenia prac na czas transportu. Prace, które zostaną zniszczone podczas transportu, nie będą brane pod uwagę przez jury.

Termin nadsyłania prac upływa 30 marca 2016 r. Więcej szczegółów na www.odpakowani.pl zakładka „Aktualności”.