logos.png
grafika
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Turystyki
29-03-2016Anna Turowska

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Projekt „Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025” stanowi aktualizację dokumentu „Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego”, przyjętego przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego we wrześniu 2010 r. uchwałą nr XLIII/831/10. Konsultacje będą prowadzone do 18 kwietnia 2016 r.

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzach konsultacyjnych, które wraz z projektami dokumentów znajdują się na www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja/ Strategia i analizy z zakresu turystyki. Dokumenty do wglądu znajdują się także w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn, pokój nr 211 w godzinach pracy Urzędu.

Do udziału w procesie konsultacji projektów w/w dokumentów zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów biznesowych z branży turystycznej i okołoturystycznej, partnerów społecznych, osoby prywatne.

Wszelkie uwagi i wnioski w formie wypełnionych formularzy konsultacyjnych należy przekazywać:
• drogą elektroniczną na ;
• drogą korespondencyjną na Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn;
• bezpośrednio do sekretariatu Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn, pokój nr 211 w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi można wnosić również ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Turystyki w godzinach pracy Urzędu. Opinie i uwagi z datą wpływu po 18 kwietnia 2016 r., jak również niepodpisane, nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju turystyki w województwie na spotkania konsultacyjne w:
Ełku – 6 kwietnia 2016 r., godz. 11:00, ul. Sikorskiego 5A, sala konferencyjna,
• Elblągu – 7 kwietnia 2016 r., godz. 11:00, Plac Jagiellończyka 1, mała sala kinowa,
• Olsztynie – 8 kwietnia 2016 r., godz. 10:00, ul. Emilii Plater 1, sala sesyjna.
Przewidywany czas spotkania to około 2 godziny. Udział w spotkaniu należy potwierdzić do 31 marca 2016 r. pod numerem telefonu 89 521 69 00 lub e-mail: z podaniem terminu i miejscowości spotkania.