logos.png
grafika
Szlak Kopernikowski nas kręci
07-04-2016Anna Turowska

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs filmowy „Szlak Kopernikowski nas kręci”, skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Jego celem jest rozwijanie zainteresowania środowiskiem lokalnym, kształtowanie więzi z regionem, rozwijanie w uczniach aktywności twórczej, zainteresowań reżyserskich i aktorskich oraz zachęcenie młodzieży do wykorzystywania urządzeń multimedialnych. Konkurs został objęty patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dzieła, stanowiącego krótki film promocyjny Szlaku Kopernikowskiego znajdującego się w województwie warmińsko-mazurskim. Technika i forma dzieła jest dowolna, np. zapis zabawnej historii, wywiadu, reportażu, spotu promocyjnego, filmu animowanego, komiksu z napisami. W dziele musi zostać zawarta postać Mikołaja Kopernika. Dzieło musi zostać zapisane na płycie DVD w dwóch z formatów MP4, MOV, AVI, WMV, MPEG. Długość jego trwania do 2 minut.

Szczegóły dotyczące przebiegu Szlaku Kopernikowskiego są dostępne na www.mazury.travel zakładka Poznawaj i odkrywaj/ Szlaki turystyczne/ Drogowe/ Szlak Kopernikowski.

Prace należy nadsyłać do 3 czerwca 2016 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Departament Turystyki, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn z dopiskiem „Konkurs – Szlak Kopernikowski nas kręci”.

W konkursie są przewidziane nagrody pieniężne: laureatowi w wysokości 2.000,00 zł brutto; szkole, której laureat jest uczniem w wysokości 2.000,00 zł brutto.

Więcej informacji o konkursie, regulamin i karta zgłoszenia są zamieszczone na http://wrota.warmia.mazury.pl/turystyka/6724-szlak-kopernikowski-nas-kreci-konkurs-filmowy