logos.png
grafika
Najlepszy w konkursie GREAT ANNIVERSARIES 2016
08-06-2016Anna Turowska

Z przyjemnością informujemy, że Wojciech Głos – uczeń kl. III TIF Zespołu Szkół Technicznych w Olecku zdobył I miejsce w V edycji Regionalnego Konkursu „Great Anniversaries” za najlepszą prezentację multimedialną w języku angielskim pt. "William Shakespeare: the English national Poet and Greatest Dramatist – the 400th Anniversary of Death’’.

Organizatorem konkursu, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ełckiego, piskiego, oleckiego i gołdapskiego, był Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku – relacjonuje Alicja Jankowska-Bełbot, nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Technicznych w Olecku, odpowiedzialna za przygotowanie ucznia do konkursu – Jego celem była popularyzacja sylwetki Williama Szekspira jako jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej, doskonalenie umiejętności językowych uczniów w zakresie języka angielskiego oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Wręczenie nagród laureatom odbyło się 24 maja 2016 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Gratulujemy.

Zdjęcie: archiwum ZST w Olecku.