logos.png
grafika
Skarby Europy zaklęte w szkle
21-07-2016Anna Turowska

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct w Olsztynie i w Olecku we współpracy z Agencją Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „Skarby Europy zaklęte w szkle”. Jego celem jest promocja przetworów domowych wykonanych surowców zebranych/ wyprodukowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Przedmiotem konkursu są przetwory domowe oceniane w następujących kategoriach:
a) domowe przetwory z owoców, w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.;
b) domowe przetwory z warzyw, w tym grzyby leśne;
c) domowe przetwory mięsne i rybne.
Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni mieszkańcy obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, tj. osoby fizyczne oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 przetwory w każdej z kategorii.

Przebieg konkursu:
do 14 października 2016 r. należy przesłać kartę zgłoszenia (decyduje data dostarczenia kart) wraz z załączonymi przepisami na adres: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn, fax 89 535 48 43, e-mail: z dopiskiem „Skarby Europy zaklęte w szkle”;
15 listopada 2016 r. do godz. 11:00 należy dostarczyć własnoręcznie wykonane przetwory do miejsca ich oceny podczas konferencji „Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Warmii i Mazur” – o miejscu konferencji uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do 31 października 2016 r.

Więcej informacji na www.wmirol.org.pl