logos.png
Konsultacje planowanej modernizacji bazy sportowej I LO w Olecku
09-03-2017Anna Turowska

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii na temat modernizacji sali gimnastycznej oraz budowy boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Kościuszki 29 w Olecku.

Obiekty będą przeznaczone do wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji. Obiekty po zajęciach lekcyjnych zostaną udostępnione uczniom szkoły, rodzicom, nauczycielom, mieszkańcom powiatu, turystom oraz osobom związanym z klubami i stowarzyszeniami sportowymi. Zebranie opinii jest dla nas niezwykle istotne, bo to Państwo będziecie w przyszłości korzystać z tego miejsca.

Planowany zakres modernizacji sali gimnastycznej:
1) wymiana parkietu,
2) wymiana piłkochwytów i drabinek gimnastycznych,
3) remont części widowiskowej,
4) szatnie,
5) remont łazienek.

Planowany zakres kompleksowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego:
1) budowa boisk do piłki ręcznej/mini piłki nożnej, tenisa, koszykówki i siatkówki (nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu),
2) budowa ciągów komunikacyjnych (ciąg pieszy przy linii boiska),
3) budowa infrastruktury technicznej podziemnej (drenaż odwadniający i kolektor odprowadzający wody deszczowe),
4) wykonanie bieżni,
5) montaż ogrodzenia (wysokość 4 m),
6) montaż 4 szt. ławek trenerskich i 2 koszy na śmieci,
7) montaż piłkochwytów (jako 2-metrowej nadstawy ogrodzenia za bramkami)
8) montaż 4 masztów oświetleniowych boiska,
9) montaż siłowni terenowej składającej się z 11 elementów.

Wypełnione ankiety można składać w sekretariacie szkoły lub na mail: w terminie do 20 marca 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 14 marca 2017 r. o godz. 16.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego na ul. Kościuszki 29 w Olecku.

Do pobrania:
1. Ankieta.
2. Projekt boiska wielofunkcyjnego.