logos.png
grafika
Podwórko Talentów
28-03-2017Anna Turowska

W ostatnich latach w ramach akcji „Podwórko Talentów NIVEA” powstało 180 rodzinnych miejsc zabaw na terenie całej Polski.

Podwórko Talentów NIVEA to miejsce rozrywki, w którym dzieci mogą rozwijać swoje indywidualne zdolności. Składa się ono z trzech sekcji talentów, w których dzieci mogą dbać o kondycję fizyczną, kształtować swoje umiejętności artystyczne i poznawać tajniki wiedzy naukowej. Podwórko Talentów to nowoczesne, zaprojektowane urządzenia, między innymi planetarium, które pozwala dzieciom empirycznie odkrywać ciekawostki o kosmosie czy też szereg innych inspiracji, takich jak tablice muzyczne, twister, teatrzyk.

Takie Podwórko może powstać także w Państwa okolicy! Akcja jest skierowana do gmin, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, publicznych szkół podstawowych i zespołów szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa, położonych na terytorium Polski. Zwycięstwo w konkursie zależy wyłącznie od zaangażowania Państwa i instytucji zrzeszających dzieci uczęszczające do szkół podstawowych.

Przystąpienie do akcji jest bardzo proste. Do 7 maja 2017 r. poprzez platformę www.podworko.nivea.pl należy zgłosić lokalizację, na terenie której NIVEA będzie mogła wybudować Podwórko Talentów, poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego i nagranie krótkiego filmu z udziałem dzieci z wybranej szkoły podstawowej, domu kultury, świetlicy czy też specjalnie zorganizowanej na potrzeby konkursu grupy, prezentującego ich wyjątkowe talenty.

100 najciekawszych filmów weźmie udział w ogólnopolskim głosowaniu internautów, którzy wybiorą 20 lokalizacji, w których powstanie ,,Podwórko Talentów NIVEA”. Internetowe głosowanie na zwycięskie lokalizacje odbędzie się od 18 maja do 21 czerwca 2017 r. A 22 czerwca 2017 r. na www.podworko.nivea.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu, obejmujące dane zwycięzców wraz ze zgłoszonymi przez nich filmami i zwycięskimi lokalizacjami.

Więcej szczegółów o akcji wraz z regulaminem na www.podworko.nivea.pl. Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 22 699 90 66 w godz. 9:00-17:00.

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.