logos.png
grafika
Powiązane galerie:
ZSLiZ w Olecku – Innowacyjną Szkołą Zawodową
12-06-2017Anna Turowska

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych (ZSLiZ) w Olecku przystąpił do VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku pracy”, którego celem było zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

W ramach konkursu odbyły się między innymi takie przedsięwzięcia jak:
spotkania z lokalnymi pracodawcami;
• sondaż na temat predyspozycji i umiejętności zawodowych szczególnie pożądanych przez pracodawców, którego efektem były wykonane plakaty;
• konkurs, podczas którego uczniowie mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami zawodowymi;
spotkania z doradcą zawodowym na temat kompetencji personalno-społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy;
rozeznanie rynku pracy poprzez analizy ofert pracy w okolicznych urzędach pracy, internecie i ogłoszeń w lokalnej prasie;
wycieczki o tematyce zawodowej do okolicznych zakładów pracy;
• szkolny konkurs „Moja wymarzona praca”;
Dzień Kształcenia Zawodowego w ZSLiZ z udziałem gimnazjalistów, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności zawodowe;
spotkania z rodzicami uczniów.

Wszystkie te działania przybliżyły uczniom i rodzicom zagadnienia związane z rynkiem pracy oraz pozwoliły uczniom połączyć wiedzę z praktyką. Szkoła nieustannie dostosowuje kształcenie do zmieniających się wymagań pracodawców. Niewątpliwie realizacja tego konkursu ułatwi absolwentom wejście na rynek pracy.

Koordynatorem konkursu była Cecylia Chilińska – pedagog, doradca zawodowy przy współpracy Justyny Tyczkowskiej – kierownika kształcenia praktycznego, nauczyciel języka angielskiego.

Zdjęcia: archiwum ZSLiZ w Olecku.