logos.png
grafika
Powiązane galerie:
Kangury już rozdane
19-06-2017Anna Turowska

W Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, 12 czerwca 2017 r., zostały wręczone nagrody najlepszym uczestnikom XXVI edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Inicjatorem konkursu jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontieres” w Paryżu. W Polsce głównym organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. Jest on przeprowadzany raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nich krajach, a jego celem jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych).

Konkurs jest rozgrywany sześciu kategoriach: „Żaczek” – klasy 2 szkół podstawowych, „Maluch” – klasy 3 i 4 szkół podstawowych, „Beniamin” – klasy 5 i 6 szkół podstawowych, „Kadet” – klasy I i II gimnazjów, „Junior” – klasy III gimnazjów, I liceów i techników, I, II, III zasadniczych szkół zawodowych, „Student” – klasy II i III liceów i techników oraz IV techników. Ma on formę jednorazowego testu, na którego rozwiązanie jest przeznaczone 75 minut. W trakcie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów. Natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25 % przewidzianych za dane zadanie.

W tym roku konkurs odbył się 16 marca 2017 r. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ełckiego, oleckiego, gołdapskiego i piskiego. Z powiatu oleckiego było 415 uczniów.

Najwyższe wyniki w konkursie w powiecie oleckim uzyskały następujące osoby:
Michał Złotnik z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w kategorii Junior 2 (kl. I szkoły ponadgimnazjalnej),
Aleksander Krupa z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w kategorii Student 1 (kl. II szkoły ponadgimnazjalnej),
Hubert Brogowski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w kategorii Student 2 (kl. III-IV szkoły ponadgimnazjalnej).
Nagrody, ufundowane przez Starostę Oleckiego, najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych wręczył Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki.

Gratulujemy.