logos.png
grafika
Wybieram wybory
11-09-2017Anna Turowska

Państwowa Komisja Wyborcza z Krajowym Biurem Wyborczym ogłosiła II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”, poświeconego wyborom samorządowym. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych).

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, w szczególności wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w wyborach i świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Zakres przedmiotowy konkursu będzie obejmować działy I-II, VII-IX ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) – zawierające przepisy wstępne, zapisy o organach wyborczych i przepisy dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz przepisy karne.

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Zgłoszenia uczniów do konkursu dokonuje Dyrektor szkoły do 17 października 2017 r.

W etapie ogólnopolskim konkursu przewidziano nagrody pieniężne w kwocie: I miejsce – 1.444,- zł (1.300,- zł + 144,- zł podatku dochodowego); II miejsce – 889,- zł (800,- zł + 89,- zł podatku dochodowego); III miejsce – 600,- zł. Nauczyciel (opiekun) każdego z trzech laureatów etapu ogólnopolskiego konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 600,- zł.

Więcej szczegółów o konkursie wraz z regulaminem na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl i na portalu edukacyjnym www.wybieramwybory.pl oraz na profilach Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej w serwisach społecznościowych.