logos.png
grafika
Poszukiwani Nauczyciele – Wolontariusze Roku
13-09-2017Anna Turowska

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs „Nauczyciel – Wolontariusz Roku”. Jego celem jest wyłonienie laureatów – nauczycieli, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym ludziom, angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji oraz swoją postawą i zaangażowaniem są wzorem dla uczniów i innych osób.

Do konkursu mogą zostać zgłoszeni nauczyciele posiadający 2-letni staż pracy w szkole/ placówce, którzy otrzymali wyróżniająca ocenę. Do udziału w konkursie są także zapraszani nauczyciele polonijni z całego świata.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:
1) przygotować maksymalnie 90-sekundowy film dowolną techniką, w którym zaprezentowany będzie kandydat na „Nauczyciela – Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu;
2) prawidłowo wypełnić internetowe zgłoszenie na stronie MEN;
3) przesłać film do Ministerstwa Edukacji Narodowej z krótkim uzasadnieniem, dlaczego zgłoszony kandydat powinien otrzymać tytuł „Nauczyciela – Wolontariusza Roku”.
Nagrany film przed przesłaniem do Organizatora konkursu musi zostać umieszczony na Youtube. Przy ocenie filmów będzie brana pod uwagę w szczególności skala działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne i realne efekty jego pracy i działań.

Zgłoszenia Nauczyciela – Wolontariusza może dokonać dyrektor szkoły/ placówki oświatowej, inny nauczyciel, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły/ placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji/ organizacji współpracujących ze szkołą/ placówką oświatową.

Termin zgłoszeń upływa 1 października 2017 r. 

Trzej Laureaci otrzymują tytuł „Nauczyciel – Wolontariusz Roku 2017” i nagrodę finansową Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji wraz z regulaminem
na https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/szukamy-nauczyciela-wolontariusza-roku-wystartowal-konkurs-men.html