logos.png
grafika
Zostań stypendystą Funduszu Natalii Partyki
13-09-2017Anna Turowska

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił III edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców.

Stypendystą Funduszu Natalii Partyki mogą zostać osoby w wieku 17-22 lata, które osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie odpowiedniej do kategorii wiekowej klasy sportowej, we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich i spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów:
• pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o dochodzie gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 1.400,- zł (dochód netto);
• mają orzeczoną niepełnosprawność.
Za wysokie wyniki sportowe uznaje się medale zdobyte na imprezach rangi mistrzowskiej na poziomie krajowym i międzynarodowym lub innych zawodach tego typu, w okresie nie wcześniej niż 2 lata od dnia złożenia wniosku.

Aby zdobyć stypendium należy:
• zapoznać się z regulaminem konkursu;
• nagrać filmik, w którym będzie prezentowany kandydat – filmik nie może trwać dłużej niż 1 minutę i powinien zawierać odpowiedź na pytanie „Dlaczego to właśnie TY powinieneś/ powinnaś otrzymać stypendium z Funduszu Natalii Partyki?”, następnie trzeba udostępnić filmik w internecie i link wstawić do wniosku;
• wypełnić wniosek i przesłać go z wymaganymi załącznikami (maksymalnie 5 MB) do 26 września 2017 r. do godz. 12:00 na .

Kryteria oceny wniosków to:
• osiągnięcia sportowe;
• ambicje i plany na przyszłość, między innymi planowany sposób wykorzystania stypendium;
• sytuacja socjalna i życiowa kandydata.

Stypendium z Funduszu Natalii Partyki wynosi 1.000,- zł miesięcznie i jest przyznawane na 10 miesięcy (od listopada 2017 r. do sierpnia 2018 r.). Stypendium może być przeznaczone na wydatki wybrane przez stypendystę, bezpośrednio związane z rozwojem jego kariery sportowej.

Więcej szczegółów na www.fundusznataliipartyki.pl/konkurs-stypendialny/