logos.png
grafika
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
15-09-2017Anna Turowska

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest organizowany każdego roku w połowie września. Jego celem jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy i transport multimodalny, czyli łączenie różnych gałęzi transportu.

W tym roku hasło przewodnie akcji to „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu trwa od 16 do 22 września 2017 r. Ostatni dzień kampanii, 22 września, to Międzynarodowy Dzień bez Samochodu.

Warto przypomnieć, że zrównoważony transport oznacza przede wszystkim poprawę jakości powietrza w miastach i gminach, ograniczenie hałasu i zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej.