logos.png
grafika
Mój 1 % dla Warmii i Mazur
10-02-2016Anna Turowska

Od 2010 r. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzi akcję promocyjną „Wspieram region”, której celem jest zachęcenie mieszkańców naszego regionu do przekazania 1 % podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego z województwa warmińsko-mazurskiego.

W województwie warmińsko-mazurskim prawo do otrzymywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych ma obecnie ponad 300 stowarzyszeń i fundacji. Według danych Izby Skarbowej w ubiegłym roku mieszkańcy Warmii i Mazur przekazali organizacjom z regionu ponad 4 mln zł.

Aby ułatwić podatnikom znalezienie informacji na temat organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego uprawnionych do otrzymywania 1 %, powstał portal www.wspieramregion.pl. Znajduje się w niej baza uprawnionych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego i wyszukiwarka, pomagająca odszukać organizację, której działalność chcielibyśmy wesprzeć.

Działania na rzecz akcji „Wspieram region” prowadzi i koordynuje Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego – tel. 89 512 51 70 lub 89 512 51 75, e-mail: .

Jak przekazać 1%? W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać w odpowiednim miejscu formularza numer KRS organizacji i kwotę, jaką przekazujemy. Możemy też wskazać konkretnego podopiecznego organizacji, który ma dostać nasze pieniądze lub cel, na który organizacja ma przeznaczyć środki.

Należy pamiętać, że środki z 1% powinny być przekazane na realizację celów statutowych organizacji a kwota, którą przekazujemy wybranej organizacji pożytku publicznego, nie może przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1 % tylko jednej organizacji. Środki trafiają na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego przez podatnika.

Pełny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1 % w 2016 r. do pobrania na http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html