logos.png
grafika
Powiązane galerie:
Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2016
18-10-2016Anna Turowska

W Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, 14 października 2016 r., odbyły się powiatowo-miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, w których wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Część artystyczna obchodów rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej została przygotowana przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Olecku. Podczas uroczystości Marian Świerszcz – Starosta Olecki i Wacław Olszewski – Burmistrz Olecka wręczyli wiele podziękowań i wyróżnień.

Starosta Olecki złożył podziękowania i wręczył pamiątkowe statuetki nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi odchodzącym na emeryturę, tj.:
– Beacie Stypułkowskiej – nauczycielce historii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz byłej dyrektorce,
– Jadwidze Guzewicz-Strzelczyk – nauczycielce chemii w Zespole Szkół Technicznych w Olecku,
– Jadwidze Konewko – księgowej w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku,
– Bogusławowi Politowi – starszemu konserwatorowi w Zespole Szkół Technicznych w Olecku.

Nagrodę Starosty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymały następujące osoby:
– Jadwiga Lipa – psycholog w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku,
– Joanna Wiśniewska – psycholog w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku,
– Marek Góryński – nauczyciel historii w Zespole Szkół Technicznych w Olecku,
– Karol Skrocki – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Olecku,
– Justyna Tyczkowska – nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
– Barbara Jarząb – nauczycielka języka polskiego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku,
 Joanna Witkowska – nauczycielka języka polskiego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku,
– Teresa Woźniak – nauczycielka przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku,
– Zbigniew Stefanowski – nauczyciel geografii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku.

Ponadto Starosta Olecki wręczył Nagrodę „Perła Powiatu Oleckiego” za wybitne osiągnięcia sportowe:
 Małgorzacie Krajewskiej – uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku za zdobycie:
I miejsca w konkurencji kumite juniorek +55 kg w Otwartych Mistrzostwach Karate Kyokushin 2015 w Wielkiej Brytanii,
I miejsca w konkurencji kumite juniorek młodszych do 60 kg w XII Pucharze Polski Młodzików i Juniorów Młodszych w Karate Kyokushin 2015 w Gdańsku,
II miejsca w konkurencji kumite semi kontakt juniorek, kategorii -60 kg w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 2015 w Wieliczce,
I miejsca w konkurencji kumite juniorek do 65 kg w XVI Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Józefowa 2015;
 Filipowi Maksymowiczowi – uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku za zdobycie:
I miejsca w konkurencji kumite juniorów + 65 kg w Otwartych Mistrzostwach Karate Kyokushin 2015 w Wielkiej Brytanii,
II miejsca w konkurencji kata w Otwartych Mistrzostwach Karate Kyokushin 2015 w Wielkiej Brytanii,
II miejsca w konkurencji kumite juniorów do 85 kg w XVI Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Józefowa 2015,
III miejsca w konkurencji kumite semi kontakt juniorów, kategorii +75 kg w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 2015 w Wieliczce,
III miejsca w konkurencji kumite juniorów młodszych powyżej 75 kg w XII Pucharze Polski Młodzików i Juniorów Młodszych w Karate Kyokushin 2015 w Gdańsku,
III miejsca w konkurencji kumite juniorów +75 kg w Pucharze Europy Karate Kyokushin 2015 w Katowicach.

Nagrodę „Laur Powiatu Oleckiego” w dziedzinie kultury fizycznej otrzymał Andrzej Kamiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku oraz członek wojewódzkich związków sportowych i oleckich organizacji pozarządowych. Andrzej Kamiński to inicjator, organizator i współorganizator zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Poprzez swoją działalność sportowo-społeczną przyczynia się do promocji powiatu oleckiego i podejmowania różnorodnych form aktywności fizycznej. Jest również ważnym animatorem życia sportowego w powiecie oleckim.

Starosta Olecki złożył również gratulacje nauczycielom, którzy zostali odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania:
 Cecylii Chilińskiej – pedagogowi szkolnemu i szkolnemu doradcy zawodowemu w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
– Tadeuszowi Gogaczowi – nauczycielowi przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
 Ninie Grodzkiej – nauczycielce fizyki oraz wicedyrektorowi w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku,
 Aleksandrze Ośródka – nauczycielce biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku,
 Elżbiecie Guziejko – nauczycielce matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku.

Podczas uroczystej gali Starosta Olecki wręczył także Medale „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”, przyznane przez Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie:
 Małgorzacie Siennickiej – nauczycielce wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych w Olecku,
– Wojciechowi Pilichowskiemu – nauczycielowi wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.