logos.png
grafika
Floriany
08-02-2017Anna Turowska

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i samorządów – FLORIANY.

Głównym celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Konkurs jest adresowany głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, firmami i instytucjami realizują przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom małych i większych miejscowości.

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia oraz projekty dotyczące takich obszarów jak:
• rozbudowa infrastruktury lokalnej,
• poprawa bezpieczeństwa,
• ochrona środowiska i ekologia,
• poprawa estetyki przestrzeni publicznej,
• edukacja,
• rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki,
• kultura i tradycja,
• aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,
• integracja społeczna,
• innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego,
• współpraca zagraniczna,
• najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.

Termin zgłaszania upływa 28 lutego 2017 r.

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem i formularzami zgłoszeniowymi na www.floriany.zosprp.pl.