logos.png
grafika
Przekaż 1 % podatku
13-02-2017Anna Turowska

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego promuje przekazywanie 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z naszego regionu. W tym roku kampanię wspierają Honorowi Ambasadorzy: Iwona Pavlović – polska tancerka, wielokrotna mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim oraz sędzia w wielu międzynarodowych konkursach tanecznych; Andrzej Matracki i Paweł Matracki – mistrzowie fryzjerstwa; Paweł Woicki – siatkarz, kapitan zespołu Indykpol AZS Olsztyn; Henryka Bochniarz – prezydent Konfederacji Lewiatan; Krzysztof Hołowczyc – kierowca rajdowy oraz gwiazdy muzyki – Norbi i zespół Enej.

Pełna lista uprawnionych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się na www.wspieramregion.pl. Jest na niej ponad 300 organizacji prowadzących działania w różnych dziedzinach – ochrona zdrowia, pomoc ubogim, akcje kulturalne, itp.

1 procent podatku można przekazać organizacjom, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Jak przekazać 1%? W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać w odpowiednim miejscu formularza numer KRS organizacji i kwotę, jaką przekazujemy. Możemy też wskazać konkretnego podopiecznego organizacji, który ma dostać nasze pieniądze lub cel, na który organizacja ma przeznaczyć środki.

Należy pamiętać, że środki z 1% powinny być przekazane na realizację celów statutowych organizacji a kwota, którą przekazujemy wybranej organizacji pożytku publicznego, nie może przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1 % tylko jednej organizacji. Środki trafiają na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego przez podatnika.

Pełny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1 % w 2017 r. do pobrania na http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html