logos.png
grafika
Powiązane galerie:
XXII Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej
16-02-2017Anna Turowska

15 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku odbyły się powiatowe eliminacje XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Do rywalizacji przystąpiły drużyny z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego oraz Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Olecku, współorganizatorami – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji oraz „OLMEDICA” Sp. z. o. o. w Olecku.

Olimpiada stanowi formę rywalizacji o miano najlepszego zespołu w zakresie przygotowania młodzieży do samoobrony przed skutkami zagrożeń w czasie pokoju i w okresie wojny. Konkurs składał się z:
a) testu teoretycznego rozwiązywanego indywidualnie przez uczestników Olimpiady,
b) praktycznych zadań udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeń życia i zdrowia człowieka oraz znajomości zasad ruchu drogowego.

Eliminacje na szczeblu powiatowym wygrał Karol Krasnoborski oraz Kamil Eksztajn z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy uzyskania wysokich wyników na szczeblu wojewódzkim, który zostanie rozegrany 3 marca br. w Olsztynie.
Opiekunom dziękujemy za przygotowanie młodzieży do udziału w Olimpiadzie, Uczestniczkom i Uczestnikom za udział w konkursie, a Zespołowi Sędziowskiemu za pomoc w przeprowadzeniu eliminacji powiatowych.

H. Bogdańska