logos.png
Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2017
16-02-2017Anna Turowska

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”, którego celem jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także twórcy i artyści, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie Organizatorowi pracy konkursowej z wypełnioną kartą zgłoszenia. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace. Praca musi być wykonana samodzielnie i być pracą autorską, nie może stanowić opracowania osób trzecich oraz nie może być obciążona prawami osób trzecich.

Przedmiotem konkursu mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Praca konkursowa powinna być tak wykonana, by możliwe było jej powielanie.

Laureatom zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości: nagroda I stopnia – 5.000,00 zł brutto, nagroda II stopnia – 3.000,00 zł brutto, nagroda III stopnia – 2.000,00 zł brutto.

Termin składania prac upływa 30 czerwca 2017 r. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się na www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja/ Programy i projekty/ Pamiątka regionu Warmii i Mazur.

Pliki do pobrania:
1. Karta zgłoszenia – Pamiątka regionu WiM.