logos.png
grafika
Marzenie o Nauce
06-03-2017Anna Turowska

Trwa nabór do programu stypendialnego Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC „Marzenie o Nauce”. W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie kl. III gimnazjów, którzy:
1) zamieszkują na stale w miejscowości do 30 tys. mieszkańców,
2) osiągnęli średnią semestralną nie niższą niż 4,5 lub/ i są laureatami i/ lub finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych,
3) dochód w ich rodzinach nie przekracza 900,- zł netto na osobę.
W ramach programu stypendialnego Fundacja EFC zapewnia podopiecznym możliwość nauki w najlepszych polskich liceach. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją. Lista liceów współpracujących z Fundacją jest dostępna na www.efc.edu.pl.

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego. Natomiast podczas ferii i wakacji zapewnia swoim stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Fundacja EFC działa siódmy rok i przyznała już 511 stypendiów, a 235 absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą.

Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz online wysłany przez kandydata/ kandydatkę do 31 marca 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej Fundacji www.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 r. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową, a wybranych kandydatów/ kandydatki odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 14 czerwca 2017 r.

Życzymy powodzenia.