logos.png
grafika
Zmiana harmonogramu pracy aptek od 2 kwietnia 2017 r.
17-03-2017Józef Kunicki

Z 31 marca 2017 r. kończy działalność Apteka „Pod lipami” Olmedica Sp. z o. o. w Olecku przy ul. Gołdapskiej 1.

W budynku po wyżej wymienionej aptece wkrótce rozpocznie działalność nowa apteka, która obecnie jest w trakcie rejestracji.

W związku z tym dyżury pracy aptek będą pełnione zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 uchwały nr XXIII/123/2016 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleckiego w 2017 r., tzn.  nastąpi przesunięcie w harmonogramie dyżurów w taki sposób, że od 2 kwietnia 2017 r. dyżur pełnić będzie apteka, która jest następną w kolejności.

Przesunięcie w harmonogramie obowiązywać będzie do czasu dokonania zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleckiego.

Halina Kasicka    

Harmonogram dyżurów całodobowych aptek w powiecie oleckim