logos.png
grafika
Demokracja partycypacyjna – model współpracy – zaproszenie na szkolenie
05-04-2016Anna Turowska

Marian Świerszcz – Starosta Olecki zaprasza na szkolenie „Demokracja partycypacyjna – model współpracy”, które odbędzie się 11 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej (Olecko, Plac Wolności 2). Jest ono skierowane do członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku, przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego oraz przedstawicieli powiatowych jednostek organizacyjnych.

Celem szkolenia jest omówienie modelu współpracy między samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi w obszarze realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych, m. in. powierzania/ wspierania wykonywania zadań publicznych, inicjatywy lokalnej, regrantingu, małych grantów oraz możliwości finansowania organizacji pozarządowych ze środków prywatnych.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Warmińsko-Mazurskie Centrum Partnerstw Lokalnych”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie.

Proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 7 kwietnia 2016 r. Osobą do kontaktu w/w sprawie jest Anna Turowska, tel. 87 520 16 57.