logos.png
grafika
Spotkania informacyjne - Regionalny Konkurs „Równać Szanse”
05-10-2016Józef Kunicki

Pracujesz z młodzieżą? Masz ciekawy pomysł na działania z młodymi?
Chcesz aplikować do konkursu „Równać Szanse”?
Nie wiesz jak dobrze napisać wniosek?
Przyjdź na spotkanie!

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkania informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbędą się:
- 7 października 2016 r. (piątek), godz. 16:00, w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko, pl. Wolności 2,
- 8 października 2016 r. (sobota), godz. 10:00, w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1.

W konkursie, o dotację w wysokości do 8.500,- zł, aplikować mogą fundacje, stowarzyszenia, w tym Ochotnicze Straże Pożarne, miejskie i gminne biblioteki, miejskie i gminne domy kultury.
Dotacje przyznawane są na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października 2016 r., a same projekty realizowane są pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2017 r.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.
Projekty, które otrzymują dofinansowanie w ramach Programu „Równać Szanse” mają na celu stworzenie przestrzeni, w której młodzież poprzez aktywne działania będzie przede wszystkim rozwijać umiejętności społeczne, ale także swoje pasje i zainteresowania.

Operatorem ogólnopolskim programu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Po raz pierwszy regionalnym operatorem w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA www.stopa.org.pl. Oprócz spotkań informacyjno-szkoleniowych, oferujemy wsparcie doradcze poprzez telefon, e-mail, skype.

Informacji udzielają:
Iwona Olkowicz, tel. 608 305 766, , skype: iwona.olkowicz
Paweł Wilk, tel. 796 538 105,