logos.png
Wyniki otwartego konkursu ofert – nieodpłatna pomoc prawna 2017
24-11-2016Anna Turowska

Zarząd Powiatu w Olecku, na posiedzeniu 23 listopada 2016 r., podjął uchwałę nr 168/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego w 2017 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 oferty od organizacji pozarządowych. Z powodów formalnych została odrzucona 1 oferta.

Z organizacją pozarządową, której Zarząd Powiatu w Olecku przyznał dotację, zostanie zawarta umowa na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dziękujemy za złożenie ofert i wzięcie udziału w konkursie.

PLIKI DO POBRANIA
• Uchwała nr 168/2016 Zarządu Powiatu w Olecku z 23.11.2016 r.
• Wyniki otwartego konkursu ofert – nieodpłatna pomoc prawna 2017