logos.png
Wnioski z konsultacji projektu wieloletniego i rocznego programu współpracy
25-11-2016Anna Turowska

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku przedkłada wnioski z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Olecku projektów uchwał Rady Powiatu w Olecku w sprawie:
- zmiany „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019”;
- przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”.

PLIKI DO POBRANIA:
1. Wnioski z konsultacji projektu wieloletniego i rocznego programu współpracy. 
2. Uchwała nr 7/2016 PRDPP w Olecku z 08.11.2016 r.
3. Uchwała nr 8/2016 PRDPP w Olecku z 08.11.2016 r.
4. Propozycje zgłoszone do Programu współpracy 2017.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmiany „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019”.
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”.