logos.png
Najlepszy Sportowiec Polski 2016
18-01-2017Anna Turowska

Polski Związek Sportu Niesłyszących już po raz dziewiąty organizuje Plebiscyt na 10 Najlepszych Sportowców Niesłyszących Polski Roku 2016. Aby zagłosować na najlepszego Sportowca, należy wypełnić kupon do 10 lutego 2017 r. do godz. 23:59 i przesłać go mail na .

Aby głos był ważny, należy dla każdego miejsca w polach od 1 do 10 wpisać wybranych Sportowców z listy „31 Nominowanych”. Jeden głos dostarcza wymienionym w nim Sportowcom następującą liczbę punktów za:
• 1. miejsce – 10 punktów,
• 2. miejsce – 9 punktów,
• 3. miejsce – 8 punktów,
• 4. miejsce – 7 punktów,
• 5. miejsce – 6 punktów,
• 6. miejsce – 5 punktów,
• 7. miejsce – 4 punkty,
• 8. miejsce – 3 punkty,
• 9. miejsce – 2 punkty,
• 10. miejsce – 1 punkt.
Kupon musi zawierać również imię i nazwisko głosującego wraz z adresem zamieszkania i adresem mail.

Zachęcam do głosowania na oleckich sportowców Szkolnego Klubu Sportowego Niesłyszących (SKSN) „Olimpijczyk”:
Marcina Domela – lekkoatletyka:
- srebrny medal – rzut oszczepem – MEGJ-KARLSRUHE,
- srebrny medal – sztafeta 4x100 m – MEGJ-KARLSRUHE;
Adriana Marcinkiewicza – lekkoatletyka:
- srebrny medal – 3000 m – HMEG-TORUŃ
oraz na wychowanka SKSN „Olimpijczyk” – Tomasza Rozumczyka – lekkoatletyka, brązowy medal – rzut oszczepem – MŚG-STARA ZAGORA.

Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi podczas Gali Mistrzów Sportu Niesłyszących 25 lutego 2017 r. w Warszawie.

Pliki do pobrania:
• Kupon do głosowania – Plebiscyt na 10 Najlepszych Sportowców Niesłyszących Polski Roku 2016.
• Lista 31 Nominowanych.