logos.png
grafika
Równać Szanse 2017
25-01-2017Anna Turowska

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nabór diagnoz w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym w ramach Programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przydatnych w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40.000,- zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2017 r. a 30 listopada 2018 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji, z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2017 r. o godz. 12:00.

Dla zainteresowanych odbędą się jednodniowe szkolenia „Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?”:
- 11 lutego 2017 r. – Łódź, Poznań;
- 18 lutego 2017 r. – Kraków, Gdańsk;
- 25 lutego 2017 r. – Warszawa.
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne.

Ponadto 1 lutego i 1 marca 2017 r. odbędą się webinaria (szkolenia on-line) „Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?”. Informacja zawierająca adres do transmisji na żywo pojawi się na www.rownacszanse.pl na 2 dni przed szkoleniem.

Więcej informacji na www.rownacszanse.pl/i325