logos.png
grafika
Zlecanie zadań publicznych – wsparcie doradcze
26-05-2017Anna Turowska

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizuje projekt „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”.

W ramach tego projektu odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku spotkania dotyczące zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej w terminie:
8 czerwca 2017 r. (czwartek), godz. 12:30-15:30,
26 czerwca 2017 r. (poniedziałek), godz. 12:30-15:30.
Wsparcia doradczego będzie udzielał radca prawny Hubert Moryson-Kowalski.

Spotkania są skierowane do:
• przedstawicieli organizacyjnych pozarządowych z terenu powiatu oleckiego,
• przedstawicieli Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku,
• powiatowych jednostek organizacyjnych, w szczególności pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za wdrażanie klauzuli społecznych i zlecanie zadań publicznych,
• przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Olecku.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniach mailowo na lub telefonicznie pod nr 87 520 16 57.

Proszę, aby organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne Powiatu Oleckiego i otrzymują na ten cel dotacje, oddelegowały do udziału w w/w spotkaniach co najmniej 1 przedstawiciela.