logos.png
Lista kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych – do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku 2018-2020
23-11-2017Anna Turowska

W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego na kadencję w latach 2018-2020, zgodnie z uchwałą nr 233/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z 07.11.2017 r., poniżej zamieszczam listę kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego na spotkanie 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku (ul. Kolejowa 32, sala nr 4), na którym zostaną wybrani kandydaci na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku na lata 2018-2020.

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Zarząd Powiatu w Olecku powoła 5 kandydatów, którzy otrzymają najwyższą liczbę głosów, kierując się zasadą reprezentatywności poszczególnych gmin, tj.:
1) kandydata organizacji pozarządowej z Gminy Olecko;
2) kandydata organizacji pozarządowej z Gminy Kowale Oleckie;
3) kandydata organizacji pozarządowej z Gminy Świętajno;
4) kandydata organizacji pozarządowej z Wieliczki;
5) kandydata z najwyższą liczbą głosów niezależnie od tego, którą gminę reprezentuje.
W przypadku braku kandydata organizacji pozarządowej z którejkolwiek gminy obowiązuje zasada pkt 5.

Dziękuję za nadesłanie zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku na lata 2018-2020 i zachęcam do uczestnictwa w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych 27 listopada br.

Starosta Olecki
Marian Świerszcz

Pliki do pobrania:
1. Lista kandydatów (przedstawicieli organizacji pozarządowych) do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku na lata 2018-2020.

2. Upoważnienie.