logos.png
grafika
Szczepienia przeciw wirusowi HPV
07-04-2017Anna Turowska

W 2017 r. szczepieniem przeciw wirusowi HPV zostaną objęte dziewczęta urodzone w 2003 r. oraz ze względu na liczne prośby rodziców również z 2001. W bieżącym roku zaplanowano objąć szczepieniem ogółem 198 dziewcząt.

Na dzień dzisiejszy 130 rodziców/ opiekunów prawnych wyraziło zgodę na szczepienie swoich córek/ podopiecznych, stanowi to 65,66 % ogólnej liczby dziewcząt zaplanowanej do szczepienia.
Wszystkie zgłoszone przez rodziców/ opiekunów dziewczęta zostały umieszczone na liście do szczepienia.
Koszt realizacji programu w całości zostanie sfinansowany z budżetu Powiatu Oleckiego, Gminy Olecko, Gminy Kowale Oleckie, Gminy Wieliczki i Gminy Świętajno.

Rodzice/ opiekunowie, którzy zdecydują się jeszcze zaszczepić swoje córki/ podopieczne proszeni są o uzupełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na szczepienie i przekazanie go najpóźniej do 28 kwietnia 2017 r. do Urzędu Gminy na terenie, której zamieszkują. Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 uruchomiony został nr tel. 721 870 216, pod którym zainteresowani mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące realizowanego w 2017 r. programu, w tym szczepień.