logos.png
grafika
Nie dajmy się smogowi
28-04-2017Anna Turowska

W Starostwie Powiatowym w Olecku, 18 kwietnia 2017 r., został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pn. „Nie dajmy się smogowi” dla dzieci i młodzieży uczących się w placówkach/ szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki.

Aby wziąć udział w konkursie należało wykonać plakat (samodzielnie lub zespołowo) przy wykorzystaniu dowolnych technik w formacie A1, nawiązując do tematu konkursu. Wpłynęło 12 prac z 4 szkół.

Komisja w składzie:
Urszula Nejfert – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji,
Robert Racis – Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
Dorota Chalecka – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji,
dokonała oceny prac konkursowych pod względem zachowania formatu prac, zgodności z tematem, pomysłowości wykonania i wrażenia artystycznego.

Ze względu na różnorodność prac Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, za najlepszą pracę, a tym samym I miejsce i nagrodę główną dla szkoły – Nagrodę Starosty Oleckiego w wysokości 1.000,- zł – Komisja uznała pracę z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, której autorkami są Kinga Piotrowska i Agata Kołodziejska.

Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za udział w konkursie.