logos.png
Wyniki otwartego konkursu ofert – wkłady własne 2017
27-06-2017Anna Turowska

Zarząd Powiatu w Olecku, na posiedzeniu 22 czerwca 2017 r., podjął uchwałę nr 208/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2017 r. w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

W odpowiedzi na konkurs organizacje pozarządowe złożyły 4 oferty. Z powodów formalnych została odrzucona 1 oferta.

Z organizacjami pozarządowymi, którym Zarząd Powiatu w Olecku przyznał dotacje, zostaną zawarte umowy na realizację w/w zadań, określające zakres i warunki ich realizacji.

Dziękujemy za złożenie ofert i wzięcie udziału w konkursie.

Pliki do pobrania
• Uchwała nr 208/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z 22.06.2017 r.
• Wyniki otwartego konkursu ofert – wkłady własne 2017.