logos.png
grafika
Powiązane galerie:
grafika
31-08-2017Józef Kunicki5
Awansowali …
30-08-2017Anna Turowska

Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki, 30 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku, wręczył Iwonie Milczarek, Karolowi Skrockiemu i Sylwii Stypułkowskiej akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – taką przysięgę złożyli nauczyciele przed odebraniem aktów.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymały następujące osoby:
Iwona Milczarek – nauczycielka języka rosyjskiego i niemieckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku,
Karol Skrocki – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych Zespołu Szkół Technicznych w Olecku,
Sylwia Stypułkowska – nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu logistyki i transportu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

Postępowania egzaminacyjne o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego odbyły się 25 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku. Awans można otrzymać po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Olecku.

Gratulacje nauczycielom złożył Wicestarosta Olecki i Urszula Nejfert – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku.