logos.png
grafika
Stulecie Niepodległości – konkurs na logo
14-09-2017Anna Turowska

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłosił konkurs na znak graficzny – logo, który będzie wykorzystywany do identyfikacji materiałów IPN i przedsięwzięć podejmowanych w ramach obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda w konkursie wynosi 5.000,- zł brutto.

Zgłoszenie pracy do konkursu następuje poprzez przesłanie pracy konkursowej na do 4 października 2017 r. Łączna wielkość plików załączonych do zgłoszenia nie może przekraczać 10 MB. Wiadomość mail z pracą konkursową powinna zawierać:
• imię i nazwisko, ewentualnie pseudonim autora;
• telefon kontaktowy;
• adres zamieszkania;
• adres strony www, jeśli autor takową posiada lub prezentuje swoją twórczość w jednym ze służących do tego serwisów internetowych (możliwe jest podanie kilku adresów).
W przypadku, gdy autor ma życzenie udostępniać pracę pod pseudonimem, należy to wyraźnie zaznaczyć z podaniem czy pseudonim ma być uwidoczniony obok imienia i nazwiska czy zamiast nich.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest bezpłatny.

Więcej szczegółów
na http://www.ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/41589,Konkurs-na-logo-inicjatyw-IPN-z-okazji-Stulecia-Niepodleglosci.html