logos.png
Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego
07-10-2017Józef Kunicki

29 września 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Delphia Yachts w Olecku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i administracji publicznej, Ministerstwa Rozwoju, instytutów badawczych, wyższych uczelni, przemysłu jachtowego. Obecni byli także wykonawcy i podwykonawcy CBR oraz przedstawiciele instytucji finansowych i mediów.

Centrum powstało na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a jego całkowita powierzchni użytkowa to 3.059,37 m2. Współpracować będzie z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską i Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie. Prace badawcze będą realizowane przez 14 inżynierów i 2 pracowników naukowo-badawczych.

Projekt „Utworzenie centrum B+R w firmie Delphia Yachts do opracowywania nowych materiałów oraz metod ich otrzymywania przy budowie form oraz jednostek pływających i latających” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Wartość projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 12.714.535,50 zł, a przyznane dofinansowanie – 4.134.808,29 zł.

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Delphia Yachts w Olecku