logos.png
grafika
Oleckie bicie rekordu
12-10-2017Anna Turowska

Grupa Nieformalna TERAZ MY, organizator na szczeblu gminnym i powiatowym, reprezentowana przez Iwonę Saulewicz, informuje, że 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Hali Lega w Olecku odbędzie się bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. Uroczyste otwarcie o godz. 11:30.

Koordynatorem krajowym wydarzenia jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 16 października to Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji co roku w połowie października jest organizowany rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Jego celem jest wspólne promowanie w Polsce nauki pierwszej pomocy.

Więcej informacji udziela Iwona Saulewicz, tel. 500 317 941.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w oleckie bicie rekordu.