logos.png
List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej
13-10-2017Anna Turowska

Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka skierował do Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników Oświaty list z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zapraszam do zapoznania się z jego treścią.

Plik do pobrania:
• List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej