logos.png
grafika
Piękno naszego języka w codzienności umyka
26-10-2017Anna Turowska

Fundacja Chaber wraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Ogólnopolskim Porozumieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Literacki dla seniorów i juniorów „Piękno naszego języka w codzienności umyka”. Celem konkursu jest promowanie twórczości literackiej wśród amatorów. Jest on skierowany dla dzieci i młodzieży do 18-ego roku życia i seniorów – osób, które ukończyły 50 lat.

Aby wziąć udział w konkursie należy ułożyć fraszkę promującą poprawną, literacką polszczyznę i przesłać ją organizatorowi do 15 września 2018 r. poprzez zakładkę DODAJ FRASZKĘ na http://konkursnafraszke.pl/

Zwycięzców wybierze Jury, złożone z osób aktywnie działających na rzecz rozwoju polskiej kultury i edukacji. Jego przewodniczącym jest wybitny polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego prof. Jerzy Bralczyk.

Konkurs zakończy się galą finałową, która jest zaplanowana jesienią 2018 r. Podczas gali Jury ogłosi nazwiska laureatów w obu kategoriach wiekowych i wręczy atrakcyjne nagrody:
nagrodę główną dla autora najlepszej fraszki w kategorii 50+ – tygodniowe wczasy w Polsce dla 2 osób,
• cenne nagrody rzeczowe dla laureatów – juniorów.
Nagrodzone w konkursie fraszki pojawią się również w limitowanej edycji tomiku.

Patronem honorowym wydarzenia jest Związek Powiatów Polskich.

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.