logos.png
Informacja dla osób niepełnosprawnych
10-03-2015Józef Kunicki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2015r.

Program obejmuje następujące rodzaje wsparcia: Zobacz dokument w załączeniu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku  ul. Gołdapska 23,  pok. nr  3, nr tel.: 87 520 34 34

Terminy składania wniosków:
Moduł I (Obszary A, B, C, D ): od 09.03.2015r.  do 30.08.2015r.
Moduł II:  od 09.03.2015r. do 30.03.2015r.   (nabór dotyczy roku akademickiego 2014 / 2015)
Moduł II: do 30. 09.2015r.   (nabór dotyczy roku akademickiego 2015 / 2016)