logos.png
Zaproszenie na konferencję „Zrozumieć Autyzm”
20-03-2015Józef Kunicki

Serdecznie zapraszamy na otwartą konferencję pt. „Zrozumieć Autyzm” - Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom.

Uczestnicy zapoznani zostaną z problematyką autyzmu. Pokazane będą przykłady dobrych praktyk i sposoby budowania systemu wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin. Podczas spotkania przedstawiony zostanie także Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom - „Zrozumieć Autyzm”, którego celem jest dokonanie diagnozy potrzeb leczniczo - terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem oraz organizowanie pomocy dla nich i ich rodzin.

Zaproszenie kierujemy szczególnie do: lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, pedagogów, pracowników pomocy społecznej i oświaty oraz do rodziców dzieci z autyzmem.

Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2015 r. w godzinach od 10:00 do 12:45  w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej 27. 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 1 kwietnia br., telefonicznie 87 5202294 lub mailowo   .