logos.png
grafika
Ogłoszenie Starosty Oleckiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
18-08-2015Józef Kunicki

      Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich  i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 560) informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady  do spraw osób niepełnosprawnych.
      Kandydaci powinni być przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji  lub jednostek samorządu terytorialnego.
      Zgłoszenia kandydatów na członków rady należy złożyć w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, w  kancelarii  Starostwa Powiatowego w Olecku,  ul. Kolejowa 32,   w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Kandydat na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych ”.
      Powołani członkowie powiatowej rady zostaną poinformowani pisemnie.
    
Starosta Olecki                                                                                        
Marian Świerszcz