logos.png
grafika
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
29-10-2015Józef Kunicki

Została powołana na kolejną 4 letnią kadencję Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Będzie ona organem opiniodawczo - doradczym Starosty. Składa się z 5 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Oleckiego.
28 października 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku odbyło się jej pierwsze posiedzenie. Powołano prezydium Rady. Przewodniczącą została – Teodozja Sołtysiak, Wiceprzewodniczącą – Helena Czuper, a Sekretarzem – Iwona Łazarska.
Rada zajmie się w szczególności problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

H. Kasicka