logos.png
grafika
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
27-10-2017Anna Turowska

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, dzięki któremu każdy może anonimowo przekazać policji informacje o występujących zagrożeniach. Za pomocą interaktywnej strony lub aplikacji można zaznaczyć zagrożenie występujące w naszej okolicy.

Dodawanie nowego punktu na mapie zagrożeń jest możliwie dzięki odnośnikowi Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KRMB), znajdującego się na stronie Komendy Powiatowej Policji w Olecku. Po otwarciu strony wystarczy kliknąć baner z logo KZMB znajdujący się po prawej stronie. Dalsza obsługa jest bardzo prosta. Na początku należy zapoznać się z regulaminem. W razie potrzeby można skorzystać z załączonej tam instrukcji obsługi.

Każde zgłoszenie naniesione na mapę zagrożeń jest weryfikowane przez policję. W przypadku potwierdzenia takiej informacji zostaną podjęte działania mające na celu wyeliminowanie uciążliwego dla mieszkańców zjawiska.

Należy jednak pamiętać, że takie zgłoszenie nie jest interwencją. W przypadku konieczności natychmiastowej pomocy ze strony policji należy dzwonić pod nr tel. 112 lub 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Więcej na http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/mapa-zagrozen-bezpiecze/24497,dok.html