logos.png
Nieodpłatna pomoc prawna 2018 – wyniki konkursu ofert
01-12-2017Anna Turowska

Zarząd Powiatu w Olecku, na posiedzeniu 30 listopada 2017 r., podjął uchwałę nr 244/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 ofert od organizacji pozarządowych. Z powodów formalnych zostały odrzucone 2 oferty.

Z organizacją pozarządową, której Zarząd Powiatu w Olecku przyznał dotację, zostanie zawarta umowa na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

Dziękujemy za złożenie ofert i wzięcie udziału w konkursie.

Pliki do pobrania
• Uchwała nr 244/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z 30.11.2017 r.
• Wyniki otwartego konkursu ofert – nieodpłatna pomoc prawna 2018