logos.png
grafika
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza mieszkańców powiatu na spotkanie
01-03-2016Józef Kunicki

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza mieszkańców powiatu na spotkanie informacyjno-edukacyjne pn. „Honorowe krwiodawstwo”, które odbędzie się 3 marca 2016 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (ul. Gołdapska 27, budynek internatu, sala konferencyjna).

Celem jest przybliżenie mieszkańcom zagadnienia związanego z krwiodawstwem, tj.:
- kto może zostać honorowym dawcą,
- gdzie można oddać krew,
- jak się do tego przygotować,
- o przebiegu procesu pobierania krwi,
- o ewentualnych przeciwwskazaniach.

Spotkanie edukacyjne jest promocją idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców oraz uświadomieniem potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem – krwią.

Jednocześnie informuję, że w tym dniu nie odbędzie się pobór krwi.

H. Kasicka