logos.png
Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV
22-03-2016Anna Turowska

W ramach realizowanego powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” w 2016 r. zaplanowano szczepienia dziewcząt urodzonych w 2002 r. i zamieszkałych na terenie powiatu oleckiego. Ogółem według informacji otrzymanej z 4 gmin szczepieniem będą objęte 184 osoby.

Zgodnie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) wyboru realizatora w/w powiatowego programu dokonuje się w drodze konkursu ofert.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora w 2016 r. powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”, w tym szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 6, 11, 16, 18, dziewcząt urodzonych w 2002 r. i zamieszkałych na terenie powiatu oleckiego.