logos.png
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 6, 11, 16, 18
07-04-2016Anna Turowska

Zarząd Powiatu w Olecku na posiedzeniu 6 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę nr 105/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2016 r. powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”, w tym szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 6, 11, 16, 18 dziewcząt urodzonych w 2002 r. i zamieszkałych na terenie powiatu oleckiego.