logos.png
Szczepienia przeciw wirusowi HPV
25-04-2016Józef Kunicki

W 2016 r. w ramach powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” zostaną przeprowadzone szczepienia dziewcząt urodzonych w 2002 r., przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6, 11, 16, 18, odpowiadającego za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych.

Koszt realizacji programu w całości zostanie sfinansowany z budżetu: Powiatu Oleckiego, Gminy Olecko, Gminy Kowale Oleckie, Gminy Wieliczki i Gminy Świętajno.
Realizatorem programu zdrowotnego jest Olmedica Sp. z o. o. w Olecku.
Zostaną one przeprowadzane na terenie 4 gmin powiatu oleckiego, tj. jak najbliżej miejsca zamieszkania dziewcząt (harmonogram w załączeniu).

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego w/w szczepienia. Udział dziecka w programie wymaga zgody rodzica/ opiekuna prawnego.
Więcej informacji o tematyce HPV na http://www.koalicjarsm.pl oraz http://zdrowie.avd.pl .
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego w 2016 r. powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” dostępne są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod nr tel. 721 870 216.

Halina Kasicka